آموزش دبستانی و پیش دبستانی شهرستان فارسان

این وبلاگ با هدف ارتقا آگاهی در زمینه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی و نیز درج مطالب همکاران شاغل در مدارس ا بتدایی طراحی گردیده است لذا از کلیه همکاران بزرگوار دعوت می شود نظرات خود را از طریق ارسال نظر یا از طریق پست الکترونیک به آدرس hrp1353@mihanmail.ir ارسال نمایند

آموزش دبستانی و پیش دبستانی شهرستان فارسان

این وبلاگ با هدف ارتقا آگاهی در زمینه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی و نیز درج مطالب همکاران شاغل در مدارس ا بتدایی طراحی گردیده است لذا از کلیه همکاران بزرگوار دعوت می شود نظرات خود را از طریق ارسال نظر یا از طریق پست الکترونیک به آدرس hrp1353@mihanmail.ir ارسال نمایند

آموزش دبستانی و پیش دبستانی  شهرستان فارسان

چهار راه برای رسیدن به آرامش:

1-نگاه کردن به عقب و تشکر از خدا
2.نگاه کردن به جلو و اعتماد به خدا
3.نگاه کردن به اطراف و خدمت به خدا
4.نگاه کردن به درون و پیدا کردن خدا

پیام های کوتاه
نویسندگان
پیوندهای روزانه
طبقه بندی موضوعی

آخرین مطالب

۲۹ مطلب در آذر ۱۳۹۳ ثبت شده است

 نامگذاری صداهای فارسی 

الفبای فارسی از نظر شکل وارتباط آن با صدا،دارای مشخّصات زیر است :

1-  حروفی که هر کدام فقط یک صدادارند . (علامت واحد درمقابل صدای واحد )

( ب ، پ ، ج ، چ ، خ ، د ،ر ، ژ ، ش ، ف ، ک ، گ ، ل ، م ، ن )

2- حروفی که چند شکل از آن ها صدای یکسانی دارند (چند علامت در مقابل یک صدا )

( ت ، ط )- ( ث ، س ، ص )- ( ح ، ه )- ( ذ ، ز ، ض ، ظ )- ( ع ، ء )- ( غ ، ق )

3-حروفی که بر عکس دسته ی دوم هر یک از آن ها در مقابل چند صدا قرار می گیرند .(یک علامت در مقابل چند صدا ) . که شامل حروف زیر است .

( و ، ه ، ی )  برای مثا ل :

 حرف « و » :

درکلمات : گاو ، ورزش ( صدای صامت « و » )

درکلمات : دود ، گردو ( صدای مصوت « او » )

درکلمات : خوش ، خود ( صدای مصوت « -ُ » )

درکلمات :  نو ، جو ( صدای مصوت مرکب « - َو » )

درکلمات :  خویش ، خواهش (صدایی نداردو خوانده نمی شود .)

 حرف « ه » :

درکلمات : ماه ، کوه ( صدای صامت « هِ » )

درکلمات : خانه ، میوه ( صدای مصوت « اِ )

 حرف « ی » :

درکلمات : سیب ،  قوری (صدای مصوت « ای » )

درکلمات : یک ، سایه (صدای صامت «ی » )

 نامگذاری صداهای فارسی جهت تدریس :

نکته ی بسیار مهم ( 1 ) :

هر هجا ( بخش ) همیشه دارای یک مصوّت است واین مصوّت نیز لزومآً صدای دوم هجا است ، به عبارت دیگر در زبان فارسی آنچه ما ، درآغازهجا به عنوان مصوت می بینیم در اصل با یک همزه شروع می شود وسپس مصوت نوشته می شود .

 

نکته بسیار مهم ( 2 ) :

برای سهولت تدریس وآموزش آسان مصوت ها ، در کلاس اول ابتدایی و(کلاً درمقطع ابتدایی ) همزه ی اول هجا یا بخش نادیده گرفته می شود و مصوت ها ی آن برای دانش آموزان گفته می شود وازهمین خاصّه نیز برای نامگذاری مصوت ها استفاده می شود.

 - نامگذاری مصوت ها :

الف ) مصوت های دو شکلی  : (  اَ ،آ ، اُ ، او )

- « اَ» دارای دو شکل است   :   « اَ  »  اوّل    « -َ » غیراوّل یا( دوم )  مثا ل : اَنار- دَر

- « آ» دارای دو شکل است   :  «  آ »  اوّل    « ا » غیراوّل یا( دوم ) مثا ل : آ ب بار

- « اُ» دارای دو شکل است   :  «  اُ »  اوّل    « -ُ » غیراوّل یا( دوم )  مثا ل : اُتاق - بُز

- « او » دارای دو شکل است   : «  او »  اوّل  « و » غیراوّل یا( دوم ) مثا ل : او جارو

 ب ) مصوت های چهار شکلی  : ( اِ ، ای )

- « اِ » دارای چهار شکل است   :   « اِ  »  اوّل    « -ِ » غیراوّل یا( دوم )   « ﻪ »آخر چسبان  « ه » آخرتنها    مثا ل : اِمام ، دِل ، خانه ، کوزه

- - « ای » دارای چهار شکل است   :   « اﯾ » اوّل  « ﯾ» وسط   « ی »آخر « ای » آخرتنها    مثا ل : ایران ، سیب ، بازی ، خانه ای

 2- نامگذاری صامت ها :

- الف ) یک شکلی ها که عبارتند از : ( د ، ذ ، ر ، ز ، ژ ، ط ، ظ ، و ) که هر جای کلمه بیاید به همین شکل نوشته می شود .

- ب ) دو شکلی ها به « آخر» و«غیر آخر» نامگذاری می شوند.اگر در آخرکلمه بیایندشکل « آخر »واگردراوّل یاوسط کلمه بیایند،شکل «غیرآخر» نوشته می شوندکه شامل بیست حرف زیر است :

( ﺒ ،ب ﭙ ، پ- ت –ڎ ث - ﺠ ج ﭼ چ ﺤ ح ﺧ خ   س   ش   ص ﺿ ض   ف ﻗ ق- ﻛ ک- - ﮔ گ ﻠ ل   م   ن ﻳ ی )

- ج ) چهار شکلی ها که شامل سه حرف ( ع ، غ ، ه )است که به «غیرآخر»و «وسط» و « آخر چسبان» و « آخرتنها » نامگذاری می شوند:

            غیر آخر          وسط            آخرچسبان          آخرتنها

                                                                  

                                                                

                                                                   ه

 

 شتهیه شده از وبلاگ پیک آموز

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ آذر ۹۳ ، ۱۹:۱۱
رحیمی

آموزش نشانه  ظ با شعر

ظ

بچّه ها من ظا هستم

با همه آشنا هستم

با ز همصدا هستم

از شکلش جدا هستم

یک شکل دارم بچّه ها

در همه جا می آیم

کشیده است صدایم

آمده ام در حافظ

آخر خداحافظ


منبع:کتاب آموزش الفبا(محمد رستمی بیجارگاه)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ آذر ۹۳ ، ۱۹:۱۰
رحیمی

آنچه معلمان آموزش ابتدایی باید در مورد کتاب فارسی بدانند:

طبقه بندی وتفکیک کتاب های فارسی

ازآنجا که مهارت های زبانی دارای دوماهیت شفاهی و کتبی است، لذا به منظور بهبود روند یاددهی ویادگیری آموزش زبان فارسی،برای اولین بار درتاریخ زبان آموزی ایران، کتاب های فارسی ابتدایی دردونسخه تفکیک وتدوین شده است. درتدوین وسازمان دهی این کتاب ها، هم به ماهیت درس وهم به شرایط سنی ونیازهای مخاطبان توجه گردیده است. کتاب های فارسی ابتدایی را درمقایسه با شرایط قبلی می توان در دو بخش بررسی نمود:


الف)کتاب فارسی بخوانیم وبنویسیم اول دبستان درچهاربخش کاملا مستقل ومشخص ودر22 درس تنظیم شده است: بخش اول نگاره ها که شامل دوازده مفهوم کلان مختلف اجتماعی است : خانواده، خانه، خیابان، مدرسه، کلاس، بوستان،طبیعت، روستا، باغ وحش، مسجد، بازار و عیدنوروز.ساختار هرنگاره درکتاب بخوانیم ازسه قسمت تشکیل می شود: تصویربزرگ - تصاویرکوچک همراه با کلمه – فعالیت های یادگیری


بخش دوم نشانه 1 شامل 30 نشانه زبان فارسی و 12 درس است : آ ب د م ت ر ز ه ن خ ش ک گ ل و او ای پ ج چ ف ق ی ه . درهردرس 2تا 3 نشانه (حرف) آموخته می شود . ساختار هرنشانه درکتاب بخوانیم ازپنج قسمت تشکیل می شود: تصویربزرگ- تصاویرکوچک همراه با کلمه – متن نوشتاری- نشانه جدید- فعالیت های یادگیری


بخش سوم نشانه 2 شامل 10 نشانه زبان فارسی و12 درس است: ص ض ط ظ ذ ع غ ح ث . درهردرس 1 نشانه (حرف) آموخته می شود . ساختار هرنشانه درکتاب بخوانیم ازچهار قسمت تشکیل می شود: متن نوشتاری- تصویربزرگ- نشانه جدید- فعالیت های یادگیری


بخش چهارم روان خوانی شامل چهارمتن خواندنی ساده است. درهرچهاربخش فعالیت ها شامل تمرین هایی با عنوان : گوش کن و بگو ، درست و نادرست ،ببین وبگو، بگرد و پیدا کن، به دوستانت بگو، بازی یا نمایش، کتاب خوانی و با هم بخوانیم (شعر ) است .


درکتاب بنویسیم، متناسب با هر بخش ازکتاب بخوانیم تمرین ها وفعالیت هایی برای تقویت دست ، هماهنگی چشم و دست ،تقویت خط نویسی، تقویت املا ، جمله سازی ،نگارش و ... طراحی وتدوین شده است .


ب)کتاب های فارسی بخوانیم وبنویسیم دوم تا پنجم درهشت فصل طبقه بندی وتنظیم شده است.درهرکتاب 22درس وجود دارد.درس اول هرکتاب با تحمیدیه و درستایش خدا آغازمی شود.درپایان هرفصل یک افسانه برای تقویت روان خوانی گنجانده شده است.عنوان فصول ازپایه دوم تا پنجم ثابت است اما درروندی محسوس ومنطقی سطح درس ها ازآسان به دشوار وازعینی به انتزاعی تنظیم گردیده است.ساختارهردرس درکتاب بخوانیم سه قسمت شامل متن نوشتاری بلند،تصویر،فعالیت(تمام تمرین های پای اول به اضافه دو فعالیت واژه آموزی ونکته ها) است. درکتاب های بنویسیم پایه های دوم وسوم به ازای هر درس هفت صفحه تمرین برای تقویت مهارت های نوشتای وجود دارد اما درکتاب های بنویسیم پایه های چهارم وپنجم به ازای هر درس هشت تمرین وجود دارد با این تفاوت که در این کتاب ها صفحه مستقلی برای انشا پیش بینی گردیده است.

استفاده هم زمان از خط خوانداری و نوشتاری


برای نخستین بار در تاریخ زبان آموزی کشور ، به شکلی هدف دار درکتاب های درسی "بخوانیم" برای خواندن از خط نسخ اصلاح شده (خط کودک) ودرکتاب های "بنویسیم" برای نوشتن از خط تحریری(آموزان) استفاده شده است.با توجه به توان کودکان دبستانی که قادر به گرته برداری سریع از امور و پدیده ها هستند، انتظار می رود دانش آموزان پایه اول از همان روزهای آغاز سال تحصیلی، شکل دیداری نوشته ها را به حافظه بصری بسپارند و از روی آن ها رونویسی کنند تا به مرور در پایه های بالاتر خطی خوش و خوانا داشته باشند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ آذر ۹۳ ، ۱۹:۰۷
رحیمی
سلام عزیز دلـــــم
دلبندم و خوشگلم

گرما و نور خورشید
وقتی به دریا تابــید

آب ها بخار می شوند
هی بالاتر می رونــــد

جمع که شدند بخارها
ابر می شوند چه زیبا

وقتی به هم می خورند
تولید برق می کـــــــنند

سپس باران می بارد
شادابی هدیــــه دارد

قطره و قطره کم کم
از کوه و صحرا با هم

جویبار و سیلاب می شوند
تا باز به دریا برســـــــــــند

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ آذر ۹۳ ، ۱۹:۰۳
رحیمی

1     هم‌خانواده‌ی کلمات زیر را بنویس.                                                                                                                                                              

        * مسافر (........................................................................ )                                 * محکوم(......................................................................... )     

        * سعید(........................................................................)                                    * انیس(........................................................................ )

 

2     معادل فارسی کلمات زیر را بنویس.                                                                                                                                                                       موبایل(........................................... )

سی دی(..............................................)      مختصر(........................................................................)               ویرگول(........................................................................)

 

 

3     دو جمله بنویس که در آن کلمه «تیر» معنای متفاوتی داشته باشد.                                                                                           

* تیر: ..........................................................................................................................................................................................................................................................

* تیر: ..........................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

4     جمله‌ی زیر را به زبان فارسی امروزی بازنویسی کن.                                                                                                                          

روز نخست که خبر دادند خلیفه را، سخت افسرده گشت

..........................................................................................................................................................................................................................................................

 

5     در جملات زیر هم معنی کلمات داخل پرانتز را بنویس.                                                                                                      

         * در غار علی‌صدر (حفره‌هایی) عمیق وجود دارد.

        * امام حسین(ع) از (جهل) مردم ناراحت بود.

 

 

6    جدول زیر را کامل کن.                                                                                                                                                                                 

جمله

نهاد

گزاره

زمان فعل

شخص فعل

لغت‌نامه‌ی معروف دهخدا را امانت گرفتم.

 

 

 

 

 

 

 

7 جمله‌ی زیر را در یک بند کوتاه ادامه بده.                                                                                                                                     

         او توپ را گرفت و به طرف من انداخت. من هم .............................................................................................................................................................................................................................

 

       
   
 
 

 

 

8     برای کلمات زیر یک صفت اضافه کن.                                                                                                                                            

        استاد.....................................                            اسب.....................................                                     ایران.....................................                                    مردان.....................................

9     از حروف داخل کمانک در جای مناسب استفاده کن.(تا که امّا)                                                                                    

ازحیاط خواهرم را صدا زدم ................. او جواب نداد به اتاق آمدم........... ببینم چرا جواب نمی‌دهد........ 

متوجه شدم او........

10     ازسه موضوع زیر یکی را به دلخواه انتخاب کرده و حداقل 7 سطر درباره آن بنویس.                                                           

  • شیعه‌ی واقعی امام علی(ع) چگونه انسانی است؟
  • شجاعت چیست و به چه کسی شجاع می‌گویند؟
  • گفت و گوی یک مداد و خودکار

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ آذر ۹۳ ، ۱۸:۳۷
رحیمی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ آذر ۹۳ ، ۱۸:۲۹
رحیمی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ آذر ۹۳ ، ۱۸:۵۶
رحیمی

حسنی برو ترکیه ***زبونشون ترکیِ

مردوم اون مسلمان**دریاچه ی اون جا وان

دو رود دجله، فرات*** بیا بگم من برات

مرکز اون آنکارا*** حتما برو اون ورا

کشوری کوهستانی **حتما خودت می دانی

رود دیگر اونجا*** قزل ایرماق زیبا

بندرهاشو یاد بگیر ***آدنا هست و اَزمیر

استانبول قشنگش ***مثل شهر فرنگش

بندر آنتالیا ***هستش کنار دریا

دریاهاشو نام ببر **بعدش برو به سفر

سیاه، مدیترانه ***مرمره بی کرانه

دامپروری زیاده ***کشاورزی چه ساده

پنبه، انگور و توتون ***مرکبات و زیتون

 

                                    

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ آذر ۹۳ ، ۱۸:۳۷
رحیمی

نام کشور

نوع حکومت

زبان

دین

شغل

محصولات

صنایع دستی

منابع

صادرات

ترکمنستان

جمهوری

ترکمنی

اسلام

کشاورزی دامپروری

پنبه

قالی بافی

نفت و گاز

قالی، نفت، پنبه

پاکستان

جمهوری

اردو

اسلام

کشاورزی دامپروری

ماهیگیری

برنج

پنبه

کنف

ریسندگی

بافندگی

کوه شیمیایی

پارچه

لباس

افغانستان

جمهوری

فارسی

اسلام

کشاورزی دامپروری

غلات،

ریسندگی بافندگی

تریاک زعفران

پشم

پنبه

آذربایجان

جمهوری

ترکی

اسلام

کشاورزی ماهیگیری

پنبه،توتون

انگور

ابریشم

چوب بری

نفت آلومینیم

نفت

پنبه

چوب

ارمنستان

جمهوری

ارمنی

مسیحی

(ارمنی)

کشاورزی دامپروری

سیب زمینی غلات چغندر

چوب بری

منسوجات مواد شیمیایی

برق چوب مواد شیمیایی

ترکیه

جمهوری

ترکی

اسلام

دامپروری

مرکبات زیتون پنبه

کالای چرم پوست

زغال سنگ آهن نقره، مس

پوست خشکبار کالای چرمی

عراق

جمهوری

عربی

اسلام

کشاورزی

غلات خرما پنبه

صابون سازی

نفت

نفت خرما

 
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ آذر ۹۳ ، ۱۸:۳۲
رحیمی

 

۱- کدام مورد از ویژگی های مولکول در مواد گاز می باشد ؟

الف ـ ذرات در جای خود حرکت نوسانی دارند □                  ب ـ ذرات روی یکدیگر می لغزند □

ج ـ حرکت ذرات به صورت جابجایی می باشد □                 د ـ ذرات در جای خود حرکت لرزشی دارند □

2- هنگامی که از مواد گرما بگیریم نیروی ربایش بین آنها چه تغییری می کند ؟

الف ـ افزایش می یابد □                                      ب ـ کاهش می یابد □

ج ـ بستگی به حالت ماده دارد □                             د ـ تغییر نمی کند □

3- کدام جمله در مورد سلول و مولکول صحیح می باشد ؟

الف ـ هر سلول از میلیون ها مولکول درست شده است □

ب ـ سلول واحد موجودات زنده و مولکول واحد مواد غیر زنده است □

ج ـ هر مولکول از هزاران سلول درست شده است □

د ـ مولکول از ذرات ریزی به نام اتم تشکیل شده ولی سلول کوچکترین ذره موجود زنده است □

4- مقداری آب روی تخته سیاه می پاشیم لکه های آب تخته را خیس می کند اما پس از مدت کوتاهی لکه های آب ناپدید می شود . این عمل کدام خاصیت مولکول را نشان می دهد ؟

الف ـ کشش و ربایش □                             ب ـ جنبش و حرکت □

ج ـ وجود فاصله بین مولکول □          د ـ مورد الف و ب □

5- در کدام حالت نیروسنج عدد کمتری را نشان می دهد ؟

الف ـ                                                   ب ـ

ج ـ                                                      د ـ

6- کدام وسیله زیر موتور الکتریکی دارد ؟

الف ـ یخچال □          ب ـ بخاری برقی □               ج ـ تلویزیون □                   د ـ هیچکدام □

7- قیچی از ترکیب کدام ماشین ها ساخته شده است ؟

الف ـ چرخ و محور و سطح شیبدار □                      ب ـ گوه و اهرم □

ج ـ چرخ و محور و گوه □                                   د ـ اهرم و اهرم □

8- آزمایش تغییرات شیمیایی را دانش آموزان بر روی کدام یک از مواد زیر می توانند انجام دهند ؟

الف ـ خیار □             ب ـ سیب زمینی □               ج ـ شیر □               د ـ همه موارد □

9- شباهت کوره آفتابی و ذره بین در چیست ؟

الف ـ هر دو عدسی دارند □                        ب ـ هر دو نور را در یک نقطه جمع می کنند □

ج ـ هر دو نور را باز تابش می کنند □           د ـ مورد الف و ب □

10- با کدام وسیله می توان نور خورشید را تجزیه کرد ؟

الف ـ یک لیوان شیشه ای صاف           □                 ب ـ یک حباب صابون □

ج ـ یک قطعه آینه تخت □                           د ـ همه موارد □

11- کدام کوه آتشفشان فعال است ؟

الف ـ آتنا □               ب ـ تفتان □              ج ـ سبلان □             د ـ سهند □

12- کدام لایه زمین به صورت مایع می باشد ؟

الف ـ گوشته □           ب ـ پوسته □             ج ـ هسته بیرونی □     د ـ هسته درونی □

13- هدف از قراردادن تمرین فوق در کتاب علوم چیست ؟

الف ـ ترسیم ساختمان ساده مولکولی شکر □

ب ـ ترسیم اتم های شکر □

ج ـ تقویت تصویرسازی ذهنی و خلاقیت □

د ـ درک مفهوم اندازه مولکول و عدم کشیدن تصویر □

 

14- کدام رسوبات در گروه رسوبات شیمیایی می باشند ؟

الف ـ رسوبات گچ □                       ب ـ رسوبات ذرات رس □

ج ـ رسوبات بقایای اسکلت □             د ـ همه موارد □

15- کدام نمودار در مورد ترتیب پیدایش موجودات صحیح می باشد ؟

الف ـ پرندگان → پستانداران → خزندگان → ماهی ها → گیاهان → بی مهرگان → تک سلولی ها □

ب ـ پرندگان → پستانداران → خزندگان → ماهی ها → بی مهرگان → تک سلولی ها □

ج ـ پستانداران → پرندگان → خزندگان → گیاهان → ماهی ها → بی مهرگان → تک سلولی ها □

د ـ پستانداران → پرندگان → خزندگان → ماهی ها → گیاهان → بی مهرگان → تک سلولی ها □

16- در تدریس مبحث زلزله کدام فعالیت فوق برنامه برای دانش آموزان ابتدایی مناسب تر است ؟

الف ـ تحقیق و پژوهش در مورد تعداد زلزله های رخ داده در دهه اخیر □

ب ـ تحقیق در مورد میزان خسارت حاصل از زلزله بم □

ج ـ کشیدن نقشه منزل خود و مشخص کردن نقاط امن موجود در خانه □

د ـ مشخص کردن مناطق زلزله خیز در روی نقشه گنگ کشور □

17- در تغییر قطر لایه های رسوبی کدام عامل می تواند نقش داشته باشد ؟

الف ـ تغییر شدید آب و هوا □                                ب ـ فرسایش □

ج ـ فشار لایه های بالایی بر لایه های پایینی □           د ـ تمام موارد □

18- مقدار کدام ماده بر اثر کشت مداوم در خاک کم می شود و باید به خاک افزوده شود ؟

الف ـ ید □                ب ـ سدیم □               ج ـ کلسیم □              د ـ فسفر □

19- گیاخاک مانند کدام یک از موارد زیر در خاک عمل می کند ؟

الف ـ مواد معدنی □     ب ـ کود □                ج ـ باکتری ها □         د ـ قارچ ها □

 

20- دانش آموزی هنگام بازی روی زمین می افتد و پایش زخم می شود . اولین قدم کدام است ؟

الف ـ شستن محل زخم با آب □                    ب ـ بستن محل زخم با یک دستمال تمیز □

ج ـ ضد عفونی کردن زخم □                       د ـ تزریق واکسن کزاز □

21- کدام مورد اولین حلقه زنجیره ی غذایی می باشد ؟

الف ـ باکتری ها □      ب ـ جلبک های سبز □            ج ـ گیاهان □            د ـ مورد ب و ج □

22- کدام یک از موجودات زنده زیر ساختار سلولی ندارند ؟

الف ـ باکتری ها □      ب ـ قارچ ها □                    ج ـ ویروس ها □       د ـ جلبک ها □

23- کدام یک خاصیت میکروب کشی دارد ؟

الف ـ مخاط بینی □      ب ـ بزاق دهان           □       ج ـ شیره معده □        د ـ تمام موارد □

24- علت نزدیک بینی چیست ؟

الف ـ زیادی تحدب عدسی چشم □                 ب ـ کم بودن تحدب عدسی چشم □

ج ـ زیاد بودن ضخامت قرنیه □                             د ـ کم بودن ضخامت قرنیه □

25- کدام گیرنده با محرک بسیار ضعیف نیز تحریک می شود ؟

الف ـ گیرنده مربوط به گرما □                     ب ـ گیرنده مربوط به لمس □

ج ـ گیرنده مربوط به سرما □                       د ـ گیرنده مربوط به فشار □

26- مقدار نگهداری آب در کدام خاک بیشتر است ؟

الف ـ رس □             ب ـ گیاخاک □            ج ـ ماسه □               د ـ خاک کنار جاده □

27- کدام زباله پس از مدت طولانی هم باقی می ماند و جذب نمی شود ؟

الف ـ شیشه □            ب ـ پارچه □             ج ـ استخوان □          د ـ تمام موارد □

28- کدام باکتری های زیر کودرست هستند ؟

الف ـ باکتری هایی که برای خود غذا می سازند □

ب ـ باکتری هایی که روی اجساد جانوران زندگی می کنند □

ج ـ باکتری هایی که انگل هستند □

د ـ باکتری هایی که هم زیست هستند □

29- حباب های ریز و درشتی که باعث ور آمدن خمیر نان می شود مربوط به چه گازی است ؟

الف ـ بخار آب □       ب ـ گاز اکسیژن □      ج ـ گاز ئیدروژن □     د ـ گاز دی اکسید کربن □

30- قرنیه چشم امتداد کدام لایه چشم می باشد ؟

الف ـ مشمیه □           ب ـ صلبیه □             ج ـ زجاجیه □            د ـ زلالیه □

31- شباهت کوره آفتابی و ذره بین چیست ؟

الف ـ هر دو عدسی دارند □     ب ـ هر دو نور را در یک نقطه جمع می کنند □

ج ـ هر دو نور را از خود عبور می دهند □     د ـ مورد الف و ب □

32- کدام حس در مار قوی تر می باشد ؟

الف ـ لامسه □           ب ـ بینایی □             ج ـ بویایی □             د ـ چشایی □

33- کدام گیرنده حس برای تحریک شدن نیاز به محرک قوی تری دارد ؟

الف ـ گیرنده های لمس □       ب ـ گیرنده های درد □

ج ـ گیرنده های فشار □          د ـ گیرنده های مربوط به سرما و گرما □

34- کدام زباله به مدت بسیار طولانی باقی می ماند و تجزیه نمی شود ؟

الف ـ استخوان □        ب ـ شیشه □              ج ـ پارچه □              تمام موارد □

35- کدام عامل در پوسیدن اجساد موجودات زنده پس از مرگ آنها موثر می باشد ؟

الف ـ آنزیم های درون سلول □           ب ـ جانوران مردار خوار □

ج ـ باکتری ها و قارچ ها □               د ـ تمام موارد □

 

36- کدام بیماری از راه هوا منتقل می شود ؟

الف ـ کودک ها □       ب ـ حصبه □            ج ـ ذات الریه □                  د ـ اسهال خونی □

37- آب کدام یک از منابع زیر برای کشاورزی مناسب تر است ؟

الف ـ چاه □              ب ـ دریاچه □            ج ـ رودخانه □           د ـ قنات □

38- کدام تعریف در مورد اکوسیستم صحیح می باشد ؟

الف ـ تمام موجودات غیر زنده که در یک محیط با یکدیگر در ارتباط هستند □

ب ـ تمام موجودات زنده که در محیط بر یکدیگر اثر می گذارند □

ج ـ مجموعه گیاهان ، جانوران و آغازیان که در یک محیط با یکدیگر در تعامل هستند □

د ـ مجموعه موجودات زنده و غیر زنده که در یک محیط با هم در ارتباط هستند □

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ آذر ۹۳ ، ۱۸:۲۵
رحیمی

چرا پرندگان مهاجرت میکنند؟


پرندگان برای تامین مواد غذایی مهاجرت میکنند. به خصوص حشرات به صورت انبوهی به مناطق سرسبز مهاجرت میکنند. در اروپا به علت اینکه زمستان بسیار سخت است اگر پرندگان مهاجرت نکنند این سرما منجر به عدم تامین مواد غذایی میشود و پرندگان بر اثر گرسنگی تلف میشوند. در این زمان است که به اطراف مهاجرت میکنند و به ندرت میتوانند در این زمان حشره ای را صید کنند. پرنده ای که به غرب آفریقا مهاجرت میکند میتواند در آنجا غذای کافی پیدا کند. اما چرا دسته های پرندگان آنجا نمی مانند هنگامیکه براحتی میشود در آنجا تغذیه مناسبی داشت؟

بخاطر رقابت ، زیرا در فصل زمستان باید کوچ کنند و با پرندگان بومی آن مناطق تشکیل یک زیستگاه مشترک دهند. پرندگان با مهاجرت به شمال در تابستان، شرایط مناسب برای پرورش وتخم گذاری نسل بعدی را پیدا میکنند.در آنجا آب و هوا ملایم است و علوفه به اندازه کافی در دسترس است. رفت و آمد آنها به جنوب به منزله پلی برای گذراندن ماههای سرد میباشد
 

                فرضیه اول در مورد مهاجرت پرندگان

ارسطو (384-322 قبل از میلاد مسیح)، یکی از فیلسوفان معروف در یونان باستان،اولین بار بر روی پرنده یک تحقیق علمی راانجام داد ، هرچند این تحقیق و فرضیه اش امروزه از نظر علمی تاثیرگذار نیست.او مطرح کرد چلچله ها (پرستوها )مانند دوزیستان خواب زمستانی خود را در گل و لای کف دریاچه انجام میدهند.تئوری یک جهش ژنتیکی مطرح کرده است که سرخی سینه پرندگان در زمستان به سمت پائین و دم پرنده مشیده میشود و در تابستان به سمت بالا می آید. ارسطو مشاهدات خود را بر روی دو گونه مختلف از پرندگان انجام داد: اول پرنده رابینز(سینه سرخ ) که در زمستان ها به جنوب میرود و در اسکاندیناوی تخم میگذارد. و گونه دوم پرنده ای دم سرخ است که در تابستان به یونان می آید

                                                                                        
نظریه ها با گذشت زمان دقیق تر شدند. در قرن 15در حالیکه در مرکز اروپا غیبت لک لک ها مشاهده شده بود، مسافران اطلاع دادند که لک لک ها در آفریقا دیده شدند .یک توضیح قطعی وجود داشت - و در ابتدا نظریه خواب زمستانی پرندگان تصور می شد. بعضی از آنها حتی نشان می دهد که پرندگان به سمت ماه حرکت میکنند. در سال 1702 Ferdinand Adamآلمانی از شهر Pärnu (از شهرهای بالای اتریش) در بین سالهای 1660-1731 یک ایده ای را مطرح کرد که پرندگان بر اساس بی قراری و نگرانیهاشون مجبور به مهاجرت میشوند


تجسس مسیر پرندگان


اولین کنگره بین المللی پرنده شناسی در سال 1884 در وین تاسیس شد. 17 سال بعد اولین ایستگاه زیستی پرنده شناسی تاسیس شد تا مسائل سیستماتیک پرنده ها را کشف کنند.تنها 2 سال قبل یک معلم دانمارکی به نام Hans Christian Cornelius Mortensen (1856–1921) شروع به تحقیق راجع به پرندگان کرد و بر روی ساق پای کلاغ ها و لک لک ها حلقه های فلزی نصب کرد. بر روی حلقه ها آدرس و یک شماره فراری را حک کرده بود و ثبت مجدد زمانی بود که حیوان در مکانهای دیگری یافت میشد.از این طریق محققان میتوانستند برای اولین بار مسیرهای مهاجرت پرندگان را شناسایی کنند.با کمک اطلاعات سال 1931 اولین اطلس پرندگان به بازار عرضه شد
این روش هنوز هم مورد استفاده است. در همین حال حامیان پرندگان در اروپا بیش از 120 میلیون پرنده را ثبت کردند. در سراسر جهان بیش از 200 میلیون پرنده وجود دارد

 

 

محققان رمز و راز مهاجرت پرندگان را فاش کردند


نظریه هوش ذاتی مسیر ، که قبلا در سال 1702 در Pärnu تهیه شد ، نتوانست در میان جامعه تحقیقاتی به مدت طولانی با آزمایش تایید شود.پس چگونه می توان درباره کنترل ژنتیکی مهاجرت و فرایندهای انتخاب سریع به نتیجه رسید؟ این نظریه فقط از طریق از آزمایش آمیزش حیوانات بر روی یک مقیاس بزرگ ممکن بود.

در رصدخانه پرندگان Radolfzellam دانشمندان در طول چندین سال در مقیاس بزرگ با بیش از 3000 نوع blackcaps ( یک نوع بلبل) آزمایشات زیادی انجام دادند. از آنجا که این گونه گستردگی زیادی دارد و همچنین دارای یک ویژگی خاص فیزیکی میباشد ،استفاده از آنها برای کشف اساس ژنتیکی پرندگان بسیار خوب و مناسب میباشد. اندازه گیری دلواپسی و استرس مسیر و مسیریابی بلبل های مختلف خیلی زود تئوری هوش ذاتی مسیر را تائید کردند. تاریخ خروج از آشیانه، مدت زمان و مسیر پرواز به نظر می رسد که بطور ژنتیکی و از پیش تعیین شده است.

نتیجه آزمایشات رصدخانه Radolfzeller بدین صورت میباشد: پرندگان به طور کلی به نظر می رسد تا حدی مهاجر میباشند، این تمایل گاهی میتواند منجر به کوچ دائمی باشد. از جمعیت مهاجر گونه های خالص می تواند به عنوان پرندگان نژاد دار و خالص برای پرورش آن نژاد استفاده کرد. در زمان ثبت آزمایشات blackcaps تنها پس از چند نسل قوی و خالص آنها تغییر رفتار نشان دادند. این سریعترین تغییر رفتار ژنتیکی بوده است که زیست شناسان قادر بوده اند در مهره داران پیدا کنند.استفاده از تکنولوژی Holgersson


با استفاده از تکنولوژی بالا از آن زمان به بعد و حتی قبل از تحقیق جامع در مورد پرندگان مهاجر ، هیچگاه تحقیق در مورد این موجودات متوقف نشده است. در حال حاضر محققان با استفاده از رادار و تجهیزات رادیویی به مطالعه در مورد رفتا پرندگان میپردازند. طیف وسیعی از این تکنیک محدود است زیرا دانشمندان بطور مداوم باید به دنبال پرندگان باشند و این امر از آنجائیکه پرندگان اغلب در پرواز میباشند بسیار سخت میباشد.


در سال 1990، محققان توانستند به یک موفقیت دست یابند: رصدخانه پرنده شناسی Radolfzell، در همکاری با آژانس فدرال حفاظت از طبیعت، تله متری ماهواره ای در اروپا معرفی کردند. این وسیله برای ردیابی حرکات ، مجهز به یک فرستنده است. این روش به مدت ده سال قبل بر روی گوزن و خرس قطبی آزمایش شده بود، اما در حال حاضر فرستنده ها بسیار کوتاه ،کوچک و سبک شده است که براحتی میتواند پرندگان را زیر نظر بگیرد. آنتن فرستنده ها به طور دائم با چهار ماهواره در حال چرخش که در ارتفاع 850 کیلومتر بالاتر از سطح زمین نصب شده اند ، در ارتباط میباشد.این عمل تا 15 منطقه در روز میتواند شناسایی شود .این شناسایی میتواند از مسیر مهاجرت پرنده از ساکسونی( یک منطقه در آلمان ) تا جنوب آفریقا انجام شود.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ آذر ۹۳ ، ۱۸:۱۹
رحیمی

شاید شما هم دیده اید هنگام باران های شدید که آب حفره های زیرزمینی کرم های خاکی را پر می کند، آنها از زیر زمین بیرون می آیند و روی پیاده روها یا آسفالت خیابان سرگردان می مانند. اما چرا اینگونه می شود؟ مسئله این نیست که این کرم ها نمی خواهند تر شوند! در واقع کرم های خاکی برای اینکه بتوانند تنفس کنند، به مرطوب بودن نیاز دارند.

کرم های خاکی ریه ندارند. آنها از طریق پوستشان تنفس می کنند.اکسیژن در پوشش مخاطی روی پوست کرم حل می شود، سپس از طریق پوست به درون رگ های خونی انتشار پیدا می کند.

پوست باید مرطوب باشد تا به اکسیژن امکان عبور بدهد. غده های خاصی در بدن کرم ترشحاتی مخاطی را تولید می کنند که پوست کرم را همیشه لزج نگه می دارد.

مسئله مهم حفظ تعادل است. خشکی بیش از حد بد است: اگر کرم ها خشک شوند، می  میرند. اما رطوبت بیش از حد هم خوب نیست: کرم ها می توانند تا دو هفته درون آب زنده بمانند، اما در این حالت آنها نمی توانند اکسیژن کافی را از آب جذب کنند و در نهایت خفه می شوند.

اما چرا در باران های سیل آسا این همه کرم را در جاده ها و پیاده روها می بینیم؟

چون تا یک میلیون کرم خاکی ممکن است در زیر زمینی به وسعت تنها یک جریب زندگی کنند. مراقب قدم های خودتان باشید!

منبع:hamshahrionline.ir

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ آذر ۹۳ ، ۱۸:۱۶
رحیمی